Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

21:01
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaszydera szydera
21:01
elenn
21:01
5935 c0ce
elenn
20:59
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianecropixie necropixie
elenn
20:58
9007 8298 500
elenn
20:58

March 10 2017

elenn
19:46
7289 c717
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony
elenn
19:43
6816 27a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
elenn
19:43
3454 bf2b 500
Reposted frombirke birke viaaynis aynis
19:42
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro vialatusek latusek
19:42
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit vialatusek latusek
19:39
2487 6901 500

triflingthing:

old friends in old libraries 

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
elenn
19:38
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 06 2017

22:21
5850 c809 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
22:16
4620 e50e
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender
elenn
19:35
7375 9a38
Reposted fromeryawen eryawen viamandarynka mandarynka

March 03 2017

13:10
2902 1f73
Reposted fromakashana akashana
elenn
13:08
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viamamzawieszke mamzawieszke
elenn
13:07
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
elenn
10:54
0092 e079 500
Reposted fromhomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl